„Sztuka plus Komercja”


14 grudnia 2018

Fundacja „PRO-BONO” po raz kolejny została sponsorem nagrody przekazywanej na cele charytatywne w Festiwalu Teatrów Sztuka plus Komercja. Oficjalna gala zakończenia VII edycji odbyła się 14 grudnia na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce w budynku Centrum Kultury i Sztuki. O przyznaniu nagrody pieniężnej  w kategorii „Najlepszy Aktor/Aktorka” sponsorowanej przez Fundację zadecydowało Jury konkursowe , które wyróżniło Mateusza Damięckiego za rolę w spektaklu Czarna Komedia. Zgodnie z ideą Festiwalu nagrodę – 3.000zł przekazano na cele charytatywne, na leczenie małej Amelki. Dzięki ofiarności pozostałych sponsorów oprócz Amelki także dwie inne dziewczynki otrzymały pomoc finansową w tej samej kwocie.

Tym samy wspólnie łączymy idee niesienia pomocy potrzebującym ze wspieraniem inicjatyw kulturalnych.

Zachęcamy do obejrzenia fotoreportażu z Gali dostępnego na podanych poniżej stronach internetowych –Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach oraz Tygodnika Siedleckiego: http://www.ckis.siedlce.pl/pl/info/aktualnosci/2018/12/2911/laureaci_vii_oft_sztuka_plus_komercja.html

http://www.tygodniksiedlecki.com/g49084-oto.laureaci-0-1.htm#big-img-jump-to