VI edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów „Sztuka plus Komercja”


20 lutego 2018

Od października do stycznia 2018 roku trwała VI edycja Ogólnopolskiego Festiwalu  Teatrów „Sztuka plus Komercja”, w lutym nastąpiło jej uroczyste podsumowanie. Podczas każdej edycji Festiwalu artyści z całej Polski przybywają do Siedlec, by móc występować w sztukach autorów z całego świata. W tegorocznej edycji Festiwalu odbyło się 15 wydarzeń artystycznych, w tym zaprezentowano 9 spektakli konkursowych, spośród których Jury postanowiło przyznać nagrodę sztuce pt. „Nikt nie jest doskonały”. Nagrodę pieniężną w tej kategorii ufundowała Fundacja PRO-BONO.

Piękna idea krzewienia kultury, a dzięki  przekazywaniu wszystkich nagród pieniężnych na cele charytatywne, możemy wspólnie nieść pomoc potrzebującym.

Dokładniejsze informacje na temat Festiwalu oraz fotoreportaż można znaleźć na stronie CKIS Siedlce.