Szczęście to jedyna rzecz,

która się mnoży, jeśli się ją dzieli

Albert Schweitzer

Fundacja PRO-BONO (z łac. DLA DOBRA) została powołana w 2005 roku z nadrzędnym celem niesienia radości dzieciom i młodzieży, inicjowania i organizacji imprez o charakterze kulturalno – artystycznym, zapewnienia bezpośredniej pomocy potrzebującym.

Swoje działania koncentrujemy na terenach Wschodniego Mazowsza i Podlasia, gdzie od wielu lat Fundacja znana jest miedzy innymi ze Spotkań Artystyczno - Charytatywnych pn. „Grelowisko”, Festiwali Dziecięcych „Dni Radości”, wydarzeń artystycznych „Dzieci Dzieciom” i wielu innych. Fundacja była także pomysłodawcą i inicjatorem Siedleckich Spotkań Opłatkowych. W ostatnich latach jesteśmy sponsorem nagród przekazywanych na cele charytatywne w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów „Sztuka plus Komercja”, który odbywa się na deskach siedleckiego Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego.

Nieprzerwanie angażujemy się w wiele akcji na rzecz dzieci i młodzieży. Fundujemy dla nich nagrody w konkursach zachęcając je tym samym do rozwoju ich umiejętności. Organizujemy aukcje charytatywne dzieł sztuki, a zebrane środki przekazujemy na leczenie i rehabilitację. Wspieramy materialnie dzieci z najuboższych rodzin przygotowując dla nich paczki świąteczne oraz wyprawki szkolne.

Statut

Nie wolno przechodzić obojętnie.
Musimy zatrzymać się obok cierpiącego,
bez względu na to, kim jest. To dar z nas samych.
Jan Paweł II

Statut Fundacji PRO-BONO
(tekst jednolity z dnia 31.12.2013r.)

Ogólne postanowienia
§ 1


Fundacja pod nazwą: PRO – BONO, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Pana Andrzeja Bernarda Zawadzkiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w Kancelarii notarialnej w Siedlcach przy ulicy Biskupa Świrskiego 14 za numerem repertorium A Nr 4273/2005, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku /jedn. tekst: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./ oraz postanowieniami niniejszego statutu.

Pobierz
KRS 0000 242 731

Przekaż 1% podatku

Od 2014 roku Fundacja PRO-BONO posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Gorąco zachęcamy do przekazywania 1% na rzecz naszej Fundacji, KRS 0000 242 731, (Bank BGŻ o/Siedlce 73 2030 0045 1110 0000 0264 5630). Dzięki zebranym środkom możemy z powodzeniem realizować przyjęte cele.

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości kwot uzyskanych z 1% oraz ich wydatkowania znajdują się w sprawozdaniach Fundacji.

Środki na działalność statutową Fundacji „Pro-Bono” można przekazywać także na wskazany rachunek bankowy z dopiskiem „darowizna statutowa” (Bank BGŻ o/Siedlce 73 2030 0045 1110 0000 0264 5630).

Formularz kontaktowy


  Fundacja PRO-BONO
  ul. Starowiejska 102
  08-110 Siedlce

  Tel. +48 666 381 850
  E-mail: kontakt@fundacjaprobono.org

  KRS: 0000242731
  NIP: 821-24-13-248
  REGON: 140298531