Dzień Krwiodawstwa 18 Festyn „Krew dla Siedlec i Powiatu”


28 września 2022

Fundacja PRO-BONO postanowiła ponownie przyłączyć się do udziału w organizowanym przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Terenowy w Siedlcach oraz Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach wydarzeniu „Dzień Krwiodawstwa” 18 Festyn „Krew dla Siedlec i Powiatu” w dniu 19 czerwca 2022 roku.  Wzorem poprzednich edycjach ideą wydarzenia jest wsparcie ochrony zdrowia: bezpłatne badania lekarskie, pobór krwi w ambulansie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, badanie lekarskie, poziomu cukru we krwi, ciśnienia krwi oraz badanie wzroku i słuchu.