Dzień Krwiodawstwa 19 Festyn „Krew dla Siedlec i Powiatu”


14 czerwca 2023

Fundacja PRO-BONO postanowiła ponownie przyłączyć się do udziału w organizowanym przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Terenowy w Siedlcach oraz Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach wydarzeniu „Dzień Krwiodawstwa” 18 Festyn „Krew dla Siedlec i Powiatu” w dniu 25 czerwca 2023 roku.  Wzorem poprzednich edycjach ideą wydarzenia jest wsparcie ochrony zdrowia: bezpłatne badania lekarskie, pobór krwi w ambulansie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, badanie lekarskie, poziomu cukru we krwi, ciśnienia krwi oraz badanie wzroku i słuchu.