Festiwal Teatrów „Sztuka plus Komercja”


20 grudnia 2019

Fundacja „PRO-BONO” po raz kolejny została sponsorem nagrody przekazywanej na cele charytatywne w Festiwalu Teatrów Sztuka plus Komercja.

Oficjalna gala zakończenia VIII edycji odbyła się 19 grudnia na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce w budynku Centrum Kultury i Sztuki. O przyznaniu nagrody pieniężnej  w kategorii „Najlepszy Aktor/Aktorka” sponsorowanej przez Fundację zadecydowało Jury konkursowe , które wyróżniło Ewę Kacprzyk za rolę w spektaklu Berek czyli upiór w moherze 2.

Zgodnie z ideą Festiwalu nagrodę – 3.000 zł przekazano na cele charytatywne, na leczenie chorych dzieci. Dzięki ofiarności pozostałych sponsorów pomoc finansową w tej samej kwocie otrzymało dwoje innych dzieci.

Tym samy wspólnie łączymy idee niesienia pomocy potrzebującym ze wspieraniem inicjatyw kulturalnych.

Zachęcamy do obejrzenia fotoreportażu z Gali dostępnego na podanych poniżej stronach internetowych –Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach oraz Tygodnika Siedleckiego:

http://www.ckis.siedlce.pl/galeria/foto/3079-gala-zakonczenia-viii-oft-sztuka-plus-komercja.html